Combo Dinh Dưỡng Chạy Bộ Theo Cự Ly

Lọc
Combo dinh dưỡng theo cự ly gồm các combo ding dưỡng chạy bộ các cự ly 10km, 21km, 42km, 70km cho chạy/chạy trail. Gel Hammer, Muối Hammer, Sữa phục hồi năng lượng Hammer...

Tác dụng:

- Tiếp thêm năng lượng để bạn tiếp tục chạy khoẻ trên đường

- Cung cấp điện giải, phòng ngừa chuột rút

- Gel nhiều vị khác nhau rất dễ ăn, không chán

- Thúc đẩy phục hồi cơ sau khi chạy 

Sản phẩm đã xem