bảng size dép y khoa

 

BẢNG SIZE DÉP Y KHOA SPENCO & AETREX

Size dép=chiều dài bàn chân